CÔNG TY TNHH PICARE VIỆT NAM (Picare) là đơn vị phân phối chính thức các dòng dược mỹ phẩm nhập khẩu chính ngạch từ Châu Âu.

Với chương trình Thành Viên Picare, chúng tôi mong muốn các bạn cùng tham gia với Picare trong việc giới thiệu đến người dùng những sản phẩm của Picare phân phối với mô hình chia sẻ doanh thu.

Trước khi tham gia hệ thống các đối tác vui lòng tham khảo chính sách hợp tác và thanh toán của chúng tôi dưới đây.

I. Điều 1: Nội dung và mục đích

Chương trình Thành Viên Picare áp dụng cho các Publisher (người làm nội dung, quảng bá thương hiệu và sản phẩm), đã đăng ký tài khoản thành viên trên Picare và được chấp nhận. Thành viên Picare nhận được khoảng hoa hồng tương ứng khi chia sẻ sản phẩm trên trang web https://picare.vn thông qua việc trích dẫn đường linh (url) trên trang web, trang mạng xã hội và công cụ trực tuyến khác của Publisher.

Chính sách này quy định về việc hợp tác và thanh toán doanh thu chia sẻ giữa Picare và đối tác (Publisher). Chính sách có hiệu lực từ ngày 08 tháng 08 năm 2018.

Chương trình Thành Viên Picare không áp dụng cho việc giới thiệu thành viên hay các hình thức giới thiệu bán hàng khác ngoài kênh online của Picare.

II. Điều 2: Các hình thức doanh thu

2.1. Doanh thu trang mạng Điện tử [TMĐT]

Giá trị hàng hoá: Là giá trị hàng hoá mà Khách thăm trả cho Picare không bao gồm chi phí phát sinh của việc mua bán hàng như phí vận chuyển, thanh toán, thuế.

Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị đơn hàng trên Picare. Tỷ lệ này được áp dụng đồng loạt cho tất cả các sản phẩm là 05% trên giá trị đơn hàng. Tỷ lệ này được cập nhật đầu mỗi tháng và được thông báo trên website của Picare.

Doanh thu TMĐT đối tác hưởng = Tổng tất cả (Giá trị hàng hoá x Tỷ lệ chia sẻ)
Chi tiết thông tin tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên “Trang thành viên”.

III. Quy định về Đối soát và Thanh toán

Việc đối soát nhằm mục tiêu xác thực đơn hàng thành công thực tế mà Picare nhận được. Loại trừ các đơn hàng bị hủy, đơn hàng giao không thành công và đơn hàng gian lận.

Trong đó:

Tháng T0 được hiểu là tháng phát sinh doanh thu của Publisher trên Picare. Tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng T0.
Tháng T1 là thời gian thực hiện các hoạt động đối soát và thanh toán giữa 02 bên.
Ngày 10 tháng T1: Picare tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, thực hiện đối soát doanh thu phát sinh của tháng T0.

Ví dụ: Tháng 8/2018, Publisher quảng bá chiến dịch Picare. Ngày 10/9/2016, Picare sẽ tiến hành cập nhật doanh thu phát sinh và đối soát với phía nhà cung cấp Picare của tháng 5.
Ngày 15 tháng T1: Picare thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng T0 sau khi đã đối soát và xác nhận của đối tác.

Ví dụ: Đến ngày 15/9/2018, Picare Việt Nam tiến hành thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng 5 cho các đối tác.

Trong trường hợp đến ngày 10 tháng T1 chưa có số liệu đối soát chính thức, Picare sẽ:

– Thông báo cho đối tác biết trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, và

– Tiến hành thanh toán hoa hồng theo 2 đợt:

Đợt 1: Thanh toán trước 50% – 80% doanh thu phát sinh tháng T0 vào ngày 15 tháng T1.

Đợt 2: Thanh toán phần còn lại vào kỳ thanh toán kế tiếp gần nhất.

Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ sẽ việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

3.1. Quy định về đối soát

– Chu kỳ đối soát với các Publisher được tiến hành theo tháng. Số liệu được tính từ 00h00 ngày đần tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng phát sinh doanh thu.

– Biên bản đối soát: Căn cứ trên số liệu Picare thống nhất số liệu với Advertiser được cập nhật trên hệ thống.

– Vào ngày mùng 10 tháng T1, Picare sẽ gửi Biên bản đối soát cho Publisher thông báo kết quả thực hiện được trong tháng T0.

3.2. Quy định về thanh toán

– Vào ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng, Picare sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán cho Publisher.

– Để thanh toán, doanh thu của Publisher chỉ cần đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. Picare sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.

– Doanh thu thực nhận của Publisher bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).

– Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. Picare miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các Publisher.

– Cập nhật thông tin: Publisher thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 10 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.

CART