– Tiếp nhận mọi khiếu nại của kháchhàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

– Tất cả mọi trường hơp bảo hành,quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

– Thời gian giải quyết khiếu nạitrong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếunại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.